over aquarelinstituut België

Historiek

In 1978 startte een groep vrienden-kunstenaars in Mol (België) een doelbewuste promotie van de aquarelleerkunst.

De Kempische Aquarelvereniging vzw richtte sindsdien meerdere succesvolle salons, festivals, promotietentoonstellingen en workshops in. In 1999 werd de stichtingsnaam vervangen door Aquarel Instituut van België vzw om de werking te internationaliseren. De vereniging richt zich op het professioneel en niet professioneel beoefenen van het medium aquarel. De 250 leden van de vereniging zijn woonachtig in België en Nederland.

10 vragen & antwoorden over AIB

Waarop is de werking van AIB gebaseerd?

 • Het Aquarelinstituut van België vzw (AIB) heeft statuten en een huishoudelijk reglement
 • Deze reglementen kunnen aangevraagd worden op het secretariaat
 • Het AIB wordt geleid door de Raad van Bestuur
 • Het AIB is lid van de Europese Confederatie van Aquarelverenigingen (ECWS).

Welke soorten leden heeft het AIB?

 • Ereleden
 • Schilderende leden
 • Sympathiserende leden
 • Kernleden

 

Welk zijn de lidmaatschapsbijdragen?

 • Periode: 01/01 – 31/12
 • Ereleden: op uitnodiging van de RB
 • Schilderende leden: € 65 per jaar
 • Sympathiserende leden: € 50 per jaar
 • Kernleden: € 65 per jaar
 • Wie inschrijft na 01/07 betaalt 35 euro lidgeld voor het betreffende jaar

 

Wat krijg je voor je lidmaatschapsbijdrage?

 • Driemaandelijks tijdschrift ‘Aquarelinfo’
 • Deelname aan de “AIB schilderdagen”
 • Deelname aan alle activiteiten van AIB die bij uw lidmaatschap horen
 • Eventueel bijkomende kosten worden omschreven in de specifieke deelnemingsvoorwaarden

 

Welke activiteiten worden georganiseerd?

 • Aquarelsalon: tweejaarlijks
 • Promotietentoonstelling: occasioneel
 • Schilderdag: in lente, zomer en herfst
 • Meerdaagse schildervakantie: jaarlijks
 • Bezoek aan tentoonstellingen: occasioneel
 • Internationale activiteiten ECWS

 

Wat is ‘Aquarelinfo’?

 • Een driemaandelijks contact- en informatieblad voor alle leden
 • Alle leden kunnen op eigen verantwoordelijkheid teksten inleveren op het redactiesecretariaat

 

Wat is het Bestuur?

 • Het AIB wordt bestuurd door de Raad van Bestuur
 • Kandidaten dienen hiervoor schriftelijk hun kandidatuur in bij de voorzitter
 • Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de jaarlijkse Algemene Vergadering

 

Wat is de werkgroep ‘Schilderdagcomite’?

 • Deze werkgroep bestaat uit leden van het Aquarelinstituut die op vrijwillige basis
  schilderdagen organiseren

 

‘Wat is de Kernledengroep’?

 • Deze werkgroep bestaat uit leden van het Aquarelinstituut die op vrijwillige basis activiteiten van
  de kernleden organiseren
 • Een kernlid is een lid dat over de laatste 10 jaar minimum 6 selecties behaalde voor een AIB-salon.
 • De voorzitter van deze werkgroep moet door de kernleden worden gekozen

 

Wat is de “ECWS-cel”?

 • Bestaat uit de liaison-officer die de verbinding met ECWS onderhoudt en de voorzitter van de
  kernleden die hem vertegenwoordigt op symposia..

 

nl_BEDutch