Het AIB vzw wil een vereniging zijn die de aquarelkunst stimuleert.

Dit gebeurt door het organiseren van tweejaarlijkse tentoonstellingen , door het inrichten van schilderdagen, door
de publicatie van een ledenblad rond aquarel en door deel te nemen aan internationale tentoonstellingen in het kader van ECWS.

De vereniging streeft ernaar de aquarel bekend te maken bij
een breed publiek en deze kunstvorm te doen erkennen als volwaardig picturaal medium.

nl_BEDutch