HOE LID WORDEN

Alle geïnteresseerden kunnen schilderend lid maar ook sympathiserend of steunend lid worden van het Aquarelinstituut van België, en dit op eenvoudige aanvraag bij het secretariaat van het AIB.

 

Het lidgeld bedraagt:

 • Ereleden: op uitnodiging van de RB
 • Schilderende leden: 65 euro per jaar
 • Sympathiserende leden: 50 euro per jaar
 • Kernleden: 65 euro per jaar
 • Te betalen op IBAN: BE60 6528 4222 0770
  BIC: HBKABE22 (Met vermelding Aquarelinstituut van België vzw)

 

Daarvoor ontvangt u het viermaandelijks tijdschrift Aquarelinfo en mag u,
als schilderend lid, deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.

 

Wat moet U doen?

 1. Via ons online inschrijvingsformulier uw lidmaatschap aanvragen.
 2. Schriftelijk of per e-mail, contact opnemen met Paul Nellens met vermelding van uw naam en voornaam, adres, telefoonnummer,
  e-mailadres en de info of U als schilderend dan wel als sympathiserend lid wil toetreden.

 

Gelieve bij de betaling te vermelden “Lidmaatschap AIB – Naam, Voornaam, Woonplaats en e-mailadres”

nl_BEDutch