Over AIB

Historiek

In 1978 startte een groep vrienden-kunstenaars in Mol (België) een doelbewuste promotie van de aquarelleerkunst.

De Kempische Aquarelvereniging vzw richtte sindsdien meerdere succesvolle salons, festivals, promotietentoonstellingen en workshops in. In 1999 werd de stichtingsnaam vervangen door Aquarel Instituut van België vzw om de werking te internationaliseren.

De vereniging richt zich op het professioneel en niet professioneel beoefenen van het medium aquarel. De 250 leden van de vereniging zijn woonachtig in België en Nederland.

Volledige historiek van het Aquarelinstituut van België

Statuten van AIB

Download de statuten van AIB
in PDF (25 Kb)

10 vragen en antwoorden over AIB

1. Waarop is de werking van AIB gebaseerd ?

2. Welke soorten leden heeft het AIB ?

 • Ereleden
 • Actieve leden
 • Toegetreden leden (schilderende leden)
 • Sympathiserende leden
 • Kernleden

3. Welk zijn de lidmaatschapsbijdragen ?

 • Periode: 01/01 – 31/12
 • Ereleden: op uitnodiging van de RB
 • Kernleden: € 90 per jaar
 • Schilderende leden: € 65 per jaar
 • Niet-schilderende leden: € 50 per jaar
 • Te betalen op IBAN: BE60 6528 4222 0770
  BIC: HBKABE22

  Met vermelding Aquarelinstituut van België vzw
 • De bijdragen worden met € 10 per jaar verhoogd voor in het buitenland wonenden.

4. Wat krijg je voor je lidmaatschapsbijdrage ?

 • viermaandelijks tijdschrift ‘Aquarelinfo’
 • Deelname aan de “AIB workshops”
 • Deelname aan alle activiteiten van AIB die bij uw lidmaatschap horen
 • Eventueel bijkomende kosten worden omschreven in de specifieke deelnemingsvoorwaarden

5. Welke activiteiten worden georganiseerd ?

 • Aquarelsalon: tweejaarlijks
 • Aquarelfestival: vierjaarlijks
 • Promotietentoonstelling: occasioneel
 • Workshop: 3-maandelijks
 • Schildervakantie: occasioneel
 • Bezoek aan tentoonstellingen: occasioneel
 • Internationale activiteiten ECWS

6. Wat is ‘Aquarelinfo’ ?

 • Een viermaandelijks contact- en informatieblad voor alle leden
 • Alle leden kunnen op eigen verantwoordelijkheid teksten inleveren op het redactiesecretariaat

7. Wat is de Raad van Bestuur ?

 • Het AIB wordt bestuurd door de Raad van Bestuur
 • Kandidaten dienen hiervoor schriftelijk hun kandidatuur in bij de secretaris
 • Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de jaarlijkse Algemene Vergadering

8. Wat is de werkgroep ‘Workshopcomité’ ?

 • Deze werkgroep bestaat uit leden van het Aquarelinstituut die op vrijwillige basis workshops organiseren

9. Wat is het “Kernleden-comité”?

 • Deze werkgroep bestaat uit leden van het Aquarelinstituut die op vrijwillige basis activiteiten van de kernleden organiseren
 • De voorzitter van deze werkgroep moet tussen de kernleden worden gekozen

10. Wat is de “ECWS-cel”?

 • De Raad van Bestuur van AIB vzw en de werkgroep kernleden van buitenlandse verenigingen langs contactpersonen
 • Het hoofd van deze cel (liaison officer) moet tussen de kernleden worden gekozen