Lidmaatschap

Lidmaatschap van het AIB

We beschikken over 2 begeleidende documenten voor geïnteresseerden. Download ze hier :

Hoe lid worden?

Alle geïnteresseerden kunnen schilderend lid maar ook sympathiserend of steunend lid worden van het  Aquarelinstituut van België , en dit op eenvoudige aanvraag bij het secretariaat van het AIB.

Het lidgeld bedraagt :

 • Ereleden: op uitnodiging van de RB
 • Kernleden: 90 euro per jaar
 • Schilderende leden: 65 euro per jaar
 • Niet-schilderende leden: 50 euro per jaar
 • Te betalen op IBAN: BE60 6528 4222 0770
  BIC: HBKABE22

  Met vermelding Aquarelinstituut van België vzw

Daarvoor ontvangt u het viermaandelijks tijdschrift Aquarelinfo en mag u, als schilderend lid, deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.

Wat moet U doen?

 1. Via ons online inschrijvingsformulier uw lidmaatschap aanvragen.
 2. Schriftelijk of per e-mail, contact opnemen met Bruni Mortier  met vermelding van uw naam en voornaam, adres,  telefoonnummer, e-mailadres en de info of U als schilderend dan wel als sympathiserend lid wil toetreden.

Gelieve bij de betaling te vermelden “Lidmaatschap AIB – Naam, Voornaam, Woonplaats en e-mailadres”