Ledensite
De ledensite bevat informatie voor de leden over de werking van AIB.

Leden kunnen een login aanvragen bij het secretariaat.
Om toegang te krijgen moet je
lid worden.